Opłacalność fotowoltaiki

Każdy zainteresowany montażem instalacji fotowoltaicznej w Bytomiu powinien wiedzieć, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst ujednolicony — Dz.U. 2020 poz. 261) prosument wytwarzający prąd w instalacji fotowoltaicznej może wprowadzać do sieci elektroenergetycznej nadwyżki prądu. Dotyczy to energii elektrycznej wyprodukowanej latem. Co ważne, pobierać można ją zimą, gdy produkcja własna nie zaspokaja potrzeb gospodarstwa domowego. Stosunek ilościowy energii wprowadzonej do pobranej określa Art. 4 ustawy. Wskazuje następujące zależności: stosunek 1 do 0,8 w przypadku instalacji do 10 kW i 1 do 0,7 dla zainstalowanej instalacji o większej mocy. Obowiązkiem operatora sieci energetycznej jest dostarczenie właścicielowi dwukierunkowego licznika prądu w ciągu 21 dni od zawarcia umowy i prowadzenie rejestru bilansu prądu przekazanego i pobranego.

Ulga podatkowa z tytułu inwestycji w fotowoltaikę

Począwszy od zeznania podatkowego PIT za 2019 rok, można odliczyć od dochodu wydatki na termomodernizację już istniejących budynków jednorodzinnych, w tym także budynków w zabudowie bliźniaczej i szeregowej. Podatnik może odliczyć do 53 tys. zł wydatków poniesionych na termomodernizację. Ulga jest przyznawana na podstawie wydatków przeznaczonych na wykonanie projektu termomodernizacji, zakup paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Wydatki muszą być udokumentowane rachunkami. Warunkiem uzyskania ulgi jest zakończenie inwestycji w ciągu 3 lat po roku, w którym dokonane zostały pierwsze wydatki związane z termomodernizacją. Szczegółowe informacje można znaleźć w objaśnieniach podatkowych w sprawie ulgi termomodernizacyjnej, dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów. W przypadku wspólnej własności małżonków, każde z nich może odliczyć kwotę do 53 tys. zł w punkcie 6. części B formularza PIT-O. W sytuacji, gdy dochód roczny nie pokrywa wysokości kosztów poniesionych na termomodernizację, ulgę tę można rozliczyć w ciągu 6 kolejnych lat.

Krajowe i lokalne programy wsparcia inwestycji fotowoltaicznych

Z różnych form wsparcia mogą skorzystać też właściciele nowo wybudowanych domów mieszkalnych oraz firmy. Wśród programów, z których mogą skorzystać osoby inwestujące w instalacje fotowoltaiczne w Bytomiu, należą kończący się program "Mój Prąd" oraz program "Czyste Powietrze" finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aktualny stan naboru do programów, sposób składania wniosków i wszystkie wymagania wobec potencjalnych beneficjentów, można sprawdzać w Internecie. Fotowoltaika w Bytomiu może liczyć również na wsparcie z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Bytom. Można liczyć na to, że ze względu na duże zainteresowanie fotowoltaiką i duży nacisk na jej rozwój ze strony Unii Europejskiej, rządu, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, będą sukcesywnie uruchamiane kolejne programy dotacji i dopłat.